Skip to content

O związkach partnerskich

Początki Działań na Rzecz Związków Partnerskich

Historia dążeń do wprowadzenia związków partnerskich w Polsce sięga roku 2003. Chociaż niektórzy politycy uważają to za stosunkowo nowy temat, po raz pierwszy pojawił się on na agendzie parlamentu dzięki inicjatywie senator Marii Szyszkowskiej. Senacki projekt ustawy o rejestrowanych związkach partnerskich został zatwierdzony przez Senat, lecz do zakończenia kadencji Sejmu prace nad nim nie ruszyły. Mimo licznych projektów ustaw, inicjatyw obywatelskich oraz licznych deklaracji ze strony rządu, Polska wciąż nie wprowadziła żadnych regulacji prawnych odnoszących się do związków partnerskich.
people ladies girls colors flags 8168554

Związki Partnerskie w Polsce: Stan i Wyzwania

W ciągu ostatniej dekady temat związków partnerskich wielokrotnie wracał do mediów i debat politycznych. Głosowanie nad projektami ustaw dotyczącymi praw par, które nie są małżeństwami, w styczniu 2013 roku oraz poprzedzające je dyskusje ujawniły poziom niewiedzy, uprzedzeń i agresji ze strony niektórych parlamentarzystów. W efekcie Sejm zdecydował o niedopuszczeniu tych projektów ustaw do głosowania.

Związek Partnerski a badania

Badania przeprowadzone przez Kampanię Przeciw Homofobii dotyczące sytuacji społecznej osób LGBT w Polsce wykazują, że ponad 50% osób nieheteroseksualnych jest w związkach. Co więcej, 87% z nich chciałoby zawrzeć oficjalny związek partnerski, gdyby istniała taka możliwość. Jednak do dziś te pary pozbawione są podstawowych praw, takich jak możliwość wspólnego rozliczania się podatków, prawo do informacji o stanie zdrowia partnera w sytuacjach krytycznych, prawo do odmowy zeznań, dziedziczenie, a nawet prawo do pochówku.

flag lgbt gay lgbtq lesbian 1184117

Te pary nie tylko pozbawione są prawnego uznania, ale także często spotykają się ze społecznym brakiem zrozumienia. To, że w oczach prawa i społeczeństwa te związki nie istnieją, stanowi naruszenie zasady równości i społecznej sprawiedliwości.

Dlaczego Równość w Związkach Ma Kluczowe Znaczenie?

Równość w związkach partnerskich nie jest tylko kwestią praw i obowiązków. To także kwestia godności i akceptacji społecznej. Osoby w związkach partnerskich powinny mieć możliwość pełnego uczestniczenia w życiu społecznym, ekonomicznym i kulturalnym kraju. Wprowadzenie instytucji związków partnerskich w Polsce ma na celu zapewnienie tej równości, a także podkreślenie znaczenia różnorodności i otwartości społeczeństwa na wszystkich jego członków.

beach lifeguard rainbow lgbt 2824073