Autorzy Kampanii

Kampania została przygotowana przez:

Kampanię Przeciw Homofobii oraz firmę LOWE Warsaw we współpracy z Partnerstwem Dla Związków - koalicją ponad 40 organizacji i instytucji, którym zależy na wprowadzeniu związków partnerskich.

Specjalne podziękowania kierujemy do:

oraz do Magdaleny Bendek, która zagrała główną rolę w spocie
i Katarzyny Sobolewicz za przygotowanie wersji angielskiej serwisu.