pozycjonowanie google

2020-07-15

Pozycjonowanie google, a przyrostowy koszt kliknięcia

Aby dobrze określić maksymalne CPC dla słów kluczowych w kampanii, koniecznie trzeba pozyskać dane o konwersji dla każdego ze słów kluczowych. Na samym początku kampanii informacji jest dosyć mało, więc nie sposób trafnie określić stawki dla poszczególnych słów. Wówczas pozostaje określanie stawek na poziomie grupy reklam.


Pozycjonowanie google http://mateuszkozlowski.pl/, a sprawdzona reklama

Jeśli z danym słowem będzie powiązana większa liczba konwersji, na przykład kilka lub kilkanaście, warto jeszcze raz przeliczyć optymalną stawkę za kliknięcie dla tego słowa, jeżeli wskazuje się na pozycjonowanie google.


Dosyć ryzykowne okazuje się stosowanie bardzo dużych zmian stawek dla słów w dopasowaniu przybliżonym. Jeśli pierwotna stawka wynosiła 10 gr, a po jakimś czasie okazało się, że słowo wygenerowało dużą liczbę konwersji i wyliczona stawka to 1 zł, stawka zwiększa się dziesięciokrotnie. Do słowa kluczowego w dopasowaniu przybliżonym mogą być dopasowywane całkiem nowe frazy, w przypadku których poprzednia stawka była zbyt niska, aby reklamy mogły się wyświetlać.


Jeśli frazy te będą mieć niższą skuteczność w generowaniu konwersji, skuteczność słowa kluczowego również się zmniejszy. Co za tym idzie, wyliczona wcześniej stawka 1 zł okaże się zbyt wysoka. Trzeba zatem ostrożnie podchodzić do takich działań, a jeśli zmiana jest znaczna - ograniczyć ją w odniesieniu do pozycjonowanie google.


W opisywanym przypadku warto zamiast 1 zł zastosować stawkę 50-80 gr, a później śledzić skuteczność w kolejnych dniach i kontrolować, jak zmiana wpływa na statystyki danego słowa kluczowego. Niewykluczone, że wystąpi sytuacja odwrotna, czyli stawka wyższa od wyliczonej będzie optymalnym rozwiązaniem. Dzieje się tak wtedy, gdy wyższa pozycja reklamy (związana z wyższą stawką za kliknięcie) powoduje istotne zwiększenie współczynnika konwersji. Najczęściej jednak zdarza się sytuacja opisana wcześniej: optymalna stawka maksymalna jest niższa od wyliczonej wartości kliknięcia.