Popieram Związki Logo

W świetle polskiego prawa osoby żyjące w parach jednopłciowych są dla siebie zupełnie obce.

Wyraź swoje poparcie na 5 sposobów!

Niech prawo wspiera wzajemne oddanie, bliskość i poczucie odpowiedzialności.

Zobacz kto już nas wsparł: